Auxiliar de consultes - Detall o resum

Indica si es mostraran tots els registres de la consulta, o bé només els resultats de funcions d'agregat.

Esta pàgina només es mostra si la consulta conté camps numèrics que admetin la utilització de funcions d'agregat.

Consulta detallada

Seleccioneu esta opció per mostrar tots els registres de la consulta.

Consulta abreujada

Seleccioneu esta opció per mostrar només els resultats de les funcions d'agregat.

Seleccioneu la funció d'agregat i el nom del camp numèric en el quadre de llista. Podeu introduir tantes funcions d'agregat com vulgueu, una en cada fila de controls.

Funcions d'agregat

Seleccioneu la funció d'agregat.

Nom del camp

Seleccioneu el nom del camp numèric.

+

Afig una fila de controls nova.

Suprimeix la darrera fila de controls.

Auxiliar de consultes - Agrupament

Ens cal la vostra ajuda!