Auxiliar de consultes

L'Auxiliar de consultes vos ajuda a dissenyar una consulta de base de dades. Podeu cridar la consulta guardada més avant, ja siga des de la interfície gràfica d'usuari o mitjançant l'orde de llenguatge SQL creada automàticament.

Auxiliar de consultes - Selecció de camps

Indica la taula per crear la consulta, així com els camps que voleu incloure a la consulta.

Auxiliar de consultes - Orde de classificació

Indica l'orde de classificació per als registres de dades de la consulta.

Auxiliar de consultes - Condicions de la busca

Indica les condicions de la busca per filtrar la consulta.

Auxiliar de consultes - Detall o resum

Indica si es mostraran tots els registres de la consulta, o bé només els resultats de funcions d'agregat.

Esta pàgina només es mostra si la consulta conté camps numèrics que admetin la utilització de funcions d'agregat.

Auxiliar de consultes - Agrupament

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Auxiliar de consultes - Condicions d'agrupament

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Auxiliar de consultes - Àlies

Assigna àlies als noms dels camps. Els àlies són opcionals i poden proporcionar noms més senzills per a l'usuari, els quals es mostraran en lloc dels noms dels camps. Per exemple, podeu utilitzar àlies per a camps que pertanyin a taules diferents i tinguen el mateix nom.

Auxiliar de consultes - Visió general

Introduïu un nom per a la consulta i indiqueu si la voleu mostrar o modificar una vegada finalitzat l'auxiliar.

Arrere

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Següent

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Finalitza

Aplica tots els canvis i tanca l'auxiliar.

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense guardar els canvis fets.

Auxiliar de consultes - Selecció de camps

Please support us!