Visualitza

The View menu of a database window.

Objectes de la base de dades

Obri un submen├║.

Formularis

Selecciona el contenidor de formularis i mostra tots els formularis en vista de detall.

Informes

Selecciona el contenidor d'informes i mostra tots els informes en vista de detall.

Consultes

Selecciona el contenidor de consultes i mostra totes les consultes en vista de detall.

Taules

Selecciona el contenidor de taules i mostra totes les taules en vista de detall.

Ordena

Obri un submen├║.

Orde ascendent

Ordena les entrades de la vista de detall en orde ascendent.

Orde descendent

Ordena les entrades de la vista de detall en orde descendent.

Previsualitzaci├│

Obri un submen├║.

Cap

Desactiva la previsualitzaci├│ a la finestra de la base de dades.

Informaci├│ del document

La finestra de previsualitzaci├│ mostra la informaci├│ de document d'un formulari o un informe.

Document

La previsualitzaci├│ mostra el document d'un formulari o un informe.

Refresca les taules

Refresca les taules.

Please support us!