Fitxer

El menú Fitxer d'una finestra de la base de dades. Només es llisten les entrades específiques de les bases de dades.

Guarda

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

Anomena i guarda

Saves the current database file with another name. In the file save dialog, select a path and file name to save.

Exporta

Exports the selected report or form to a text document. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

Envia

Opens a submenu.

Envia el document per correu electrònic

Opens the default e-mail application to send a new e-mail. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Envia l'informe per correu electrònic

Obri l'aplicació de correu electrònic per defecte per enviar un missatge de correu electrònic nou. L'informe seleccionat s'afig com a fitxer adjunt del missatge. Podeu introduir l'assumpte, els destinataris i el cos del correu. En realitzar l'exportació s'exporta un informe dinàmic com a còpia dels continguts de la base de dades.

Envia l'informe com a document de text

Exporta l'informe seleccionat a un document de text. En realitzar l'exportació s'exporta un informe dinàmic com a còpia dels continguts de la base de dades.

Ens cal la vostra ajuda!