Set up a connection to text files

Indica els paràmetres per a la importació d'una base de dades en format de text.

En una base de dades amb format de text, les dades s'emmagatzemen en un fitxer ASCII sense format, on cada registre comprèn una fila. Els camps de dades estan dividits per separadors, mentre que els textos dels camps de dades estan dividits per cometes.

Camí als fitxers de text

Introduïu el camí per al fitxer o els fitxers de text. Si només voleu incloure un fitxer de text, este podrà tindre qualsevol extensió. En canvi, si introduïu un nom de carpeta, els fitxers de text que continga esta carpeta hauran de tindre l'extensió *.csv per tal que siguen reconeguts com a fitxers de la base de dades de text.

Navega

Feu-hi clic per obrir un diàleg de selecció de fitxers.

Fitxers de text (*.txt)

Feu-hi clic per accedir als fitxers txt.

Fitxers de valors separats per comes (*.csv)

Feu-hi clic per accedir als fitxers csv.

Personalitzat

Feu-hi clic per accedir als fitxers personalitzats. Introduïu-ne l'extensió en el quadre de text.

Separador de camps

Enter or select the character that separates data fields in the text file.

Separador de text

Enter or select the character that identifies a text field in the text file. You cannot use the same character as the field separator.

Separador decimal

Enter or select the character that is used as a decimal separator in the text file, for example, a period (0.5) or a comma (0,5).

Separador de milers

Enter or select the character that is used as a thousands separator in the text file, for example a comma (1,000), or a period (1.000).

Auxiliar de bases de dades

Please support us!