Connexió a una base de dades MySQL

Indica les opcions per a les bases de dades MySQL.

Connecta utilitzant ODBC (Open Database Connectivity)

Connecta a una font de dades ODBC existent que haja estat definida en un nivell de sistema.

Connecta utilitzant JDBC (Java Database Connectivity)

Connecta a una font de dades JDBC existent que haja estat definida en un nivell de sistema.

Segons si heu triat ODBC o JDBC, la pàgina següent de l'auxiliar serà:

Connexió a una base de dades ODBC

Connexió a una base de dades JDBC

Autenticació

Auxiliar de bases de dades

Please support us!