Connexió a un directori LDAP

Indica els paràmetres per a la importació d'una base de dades mitjançant LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Esta pàgina només estarà disponible si heu registrat un servidor LDAP com a base de dades d'adreces.

URL del servidor

Introduïu el nom del servidor LDAP amb el format "ldap.servidor.com".

DN base

Introduïu el punt inicial per buscar a la base de dades LDAP, per exemple, "dc=com".

Número de port

Introduïu el port del servidor LDAP, normalment el 389.

Utilitza una connexió segura (SSL)

Crea una connexió segura al servidor LDAP a través de la capa de sòcol segur (SSL, Secure Sockets Layer). Per defecte, les connexions SSL utilitzen el port 636. Les connexions regulars utilitzen el port 389.

Please support us!