Connexió ADO

Indica les opcions per afegir una base de dades ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

Icona de nota

La interfície ADO és un contenidor del Microsoft Windows per a la connexió de bases de dades.


Icona de consell

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


URL de la font de dades

Introduïu l'URL de la font de dades.

URL d'exemple

Per connectar amb un fitxer Access 2000, utilitzeu el format següent:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Per connectar amb un nom a un catàleg d'un servidor Microsoft SQL que tinga un ?, introduïu:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Per accedir a un controlador ODBC com a proveïdor:

DSN=SQLSERVER

Navega

Feu-hi clic per obrir un diàleg de selecció de bases de dades.

Icona de nota

A user name can have a maximum of 18 characters.


Icona de nota

A password must contain 3 to 18 characters.


Auxiliar de bases de dades

Please support us!