dBASE

Indiqueu els paràmetres per a una base de dades dBASE.

Per accedir a esta orde...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties.


Per poder definir les relacions entre taules, utilitzeu JDBC o ODBC des del LibreOffice.

Mostra els registres inactius

Mostra tots els registres d'un fitxer, inclosos els que han estat marcats com a suprimits. Si activeu esta casella de selecció no podreu suprimir cap registre.

En el format dBASE els registres suprimits continuen apareixent en el fitxer.

Per visualitzar els canvis que heu realitzat a la base de dades, tanqueu la connexió a la base de dades i torneu-hi a connectar.

Joc de caràcters

Seleccioneu la conversió de codi que vulgueu utilitzar per visualitzar la base de dades al LibreOffice. Esta acció no afectarà la base de dades. Trieu "Sistema" per utilitzar el joc de caràcters per defecte del vostre sistema operatiu. Les bases de dades dBASE i de text només poden utilitzar jocs de caràcters de longitud fixa, en què tots els caràcters estiguen codificats amb el mateix nombre de bytes.

Utilitza les restriccions de noms SQL92

Només admet noms formats amb els caràcters admesos per la restricció de noms SQL92 a la font de dades. Es rebutjarà qualsevol altre caràcter. Cada nom ha de començar per una lletra en majúscula o en minúscula, o bé per una ratlla baixa (_), mentre que la resta de caràcters poden ser lletres ASCII, ratlles baixes o nombres.

Índexs

Obri el diàleg Índexs, on podeu organitzar els índexs de les taules de la base de dades dBASE actual.

Ens cal la vostra ajuda!