ODBC

Indica la configuració per a les bases de dades ODBC. Esta configuració inclou les vostres dades d'accés d'usuari, els paràmetres del controlador i les definicions de tipus de lletra.

Nom d'usuari

Introduïu el nom d'usuari per accedir a la base de dades.

Es requereix una contrasenya

Impedeix que un usuari no autoritzat accedisca a la base de dades. Només cal introduir la contrasenya una vegada per sessió.

Paràmetres del controlador

Utilitzeu este camp de text per introduir paràmetres addicionals per al controlador en cas que siga necessari.

Joc de caràcters

Seleccioneu la conversió de codi que vulgueu utilitzar per visualitzar la base de dades al LibreOffice. Esta acció no afectarà la base de dades. Trieu "Sistema" per utilitzar el joc de caràcters per defecte del vostre sistema operatiu. Les bases de dades dBASE i de text només poden utilitzar jocs de caràcters de longitud fixa, en què tots els caràcters estiguen codificats amb el mateix nombre de bytes.

General

Recupera els valors generats

Habilita la compatibilitat del LibreOffice amb els camps de dades incrementats automàticament per a la font de dades ODBC o JDBC actual. Activeu esta casella de selecció si la base de dades no admet la característica d'increment automàtic a la seua capa SDBCX. En general, l'increment automàtic se selecciona per al camp de clau primària.

Expressió d'increment automàtic

Introduïu l'especificador d'orde SQL que indica a la font de dades que ha d'incrementar automàticament un camp de dades INTEGER determinat. Per exemple, una expressió SQL habitual per a la creació d'un camp de dades seria:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER)

Per incrementar automàticament el camp de dades "id" en una base de dades MySQL, canvieu l'expressió a:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

És a dir, introduïu AUTO_INCREMENT en el quadre Expressió d'increment automàtic.

Consulta dels valors generats

Introduïu una expressió SQL que torne el darrer valor incrementat automàticament per al camp de dades de clau primària. Per exemple:

SELECT LAST_INSERT_D();

Utilitza les restriccions de noms SQL92

Només admet noms formats amb els caràcters admesos per la restricció de noms SQL92 a la font de dades. Es rebutjarà qualsevol altre caràcter. Cada nom ha de començar per una lletra en majúscula o en minúscula, o bé per una ratlla baixa (_), mentre que la resta de caràcters poden ser lletres ASCII, ratlles baixes o nombres.

Utilitza el catàleg per a bases de dades basades en fitxers

Utilitza la font de dades actual del catàleg. Esta opció és útil si la font de dades ODBC és un servidor de bases de dades. No activeu esta casella de selecció si la font de dades ODBC és un controlador dBASE.

Ens cal la vostra ajuda!