Aplica les columnes

Des de l'explorador de la font de dades podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar al contenidor de taules. El diàleg Aplica les columnes és la segona finestra del diàleg Copia la taula.

Columnes existents

Quadre de llista esquerre

Llista els camps de dades que podeu incloure a la taula copiada. Per copiar un camp de dades, feu clic al seu nom i, a continuació, al botó >. Per copiar tots els camps, feu clic al botó >>.

Quadre de llista dret

Llista els camps que voleu incloure a la taula copiada.

Botons

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Pàgina següent

Ens cal la vostra ajuda!