Copia la taula

Podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar a l'àrea de taules d'una finestra d'un fitxer de bases de dades. Apareixerà el diàleg Copia la taula.

Nom de la taula

Indica un nom per a la còpia. Algunes bases de dades només accepten noms de vuit caràcters com a màxim.

Opcions

Definició i dades

Crea una còpia 1:1 de la taula de la base de dades. Es copia la definició de la taula i també les dades completes. La definició de la taula inclou l'estructura de la taula i el format dels diversos camps de dades, incloses les propietats de camps especials. Els continguts dels camps proporcionen les dades.

Definició

Només copia la definició de la taula, i no les dades corresponents.

Com a vista de taula

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Afig dades

Afig les dades de la taula que es copiaran en una taula existent.

Per tal de poder copiar les dades, cal que la definició de la taula siga exactament la mateixa. No es podran copiar les dades si el format d'un camp de dades de la taula de destinació és diferent del format del camp de dades de la taula font.

Feu coincidir els noms dels camps de dades en el diàleg Copia la taula de la pàgina Aplica les columnes.

Si hi ha dades que no es poden adjuntar, es mostrarà una llista de camps en el diàleg Informació sobre columnes. Si confirmeu este diàleg fent clic a D'acord, només s'adjuntaran les dades que no apareguen en esta llista.

Icona de nota

Si en adjuntar les dades la longitud dels camps de la taula de destinació és inferior a la dels camps de la taula font, els camps de dades font es truncaran automàticament per coincidir amb la longitud dels camps de la taula de destinació.


Crea una clau primària

Genera automàticament un camp de dades de clau primària i l'ompli amb valors. Utilitzeu sempre este camp, ja que haureu de disposar sempre d'una clau primària per poder editar la taula.

Nom

Indica un nom per a la clau primària generada. Este nom és opcional.

Pàgina següent

Ens cal la vostra ajuda!