Copiar una consulta o una taula arrossegant-la i deixant-la anar

Si arrossegueu i deixeu anar una consulta o una taula s'obrirà el diàleg Copia la taula, que vos permet definir-ne les opcions de còpia.

Per accedir a esta orde...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Mitjançant el diàleg Copia la taula podeu:

Podeu copiar les dades en una mateixa base de dades o entre bases de dades diferents.

Copia la taula

Podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar a l'àrea de taules d'una finestra d'un fitxer de bases de dades. Apareixerà el diàleg Copia la taula.

Aplica les columnes

Des de l'explorador de la font de dades podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar al contenidor de taules. El diàleg Aplica les columnes és la segona finestra del diàleg Copia la taula.

Formatació de tipus

Des de l'explorador de la font de dades podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar al contenidor de taules. El diàleg Formatació de tipus és la tercera finestra del diàleg Copia la taula.

Ens cal la vostra ajuda!