Relacions

Esta orde obri la finestra Disseny de la relació, que vos permet definir relacions entre diverses taules de la base de dades.

Ací podeu enllaçar les taules de la base de dades actual mitjançant camps de dades comuns. Per crear les relacions feu clic a la icona Relació nova, o bé arrossegueu i deixeu anar amb el ratolí.

Per accedir a esta orde...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Icona de nota

Esta funció només està disponible si treballeu amb una base de dades relacional.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

Afig taules

Icona de nota

Si la finestra Disseny de la relació és oberta no podreu modificar les taules seleccionades, encara que vos trobeu en el mode Disseny de la taula. Esta protecció assegura que no es puguen realitzar canvis a les taules durant el procés de creació de relacions.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Move table and modify table size

You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size.

Claus primàries i claus externes

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

Tots els camps de dades que facen referència a una clau primària s'identificaran a la finestra de la taula mitjançant un petit símbol amb forma de clau.

Definició de relacions

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

També podeu fer clic a la icona Relació nova de l'àrea superior del camp de relació i definir la relació entre les dues taules en el diàleg Relacions.

New Relation Icon

Relació nova

Icona d'avís

Si utilitzeu el LibreOffice com a aplicació per a una base de dades relacional, la creació i supressió de relacions no se situarà en una memòria intermèdia del LibreOffice, sinó que es reenviarà automàticament a la base de dades.


Si feu doble clic a una línia de connexió podreu assignar propietats a la relació mitjançant el diàleg Relacions.

Ens cal la vostra ajuda!