Disseny de taula

A la finestra Disseny de taula podeu definir taules noves o editar l'estructura d'una taula existent.

Per accedir a esta orde...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Visió general de les bases de dades

Disseny de taula

Esta finestra disposa d'una barra de menú pròpia, i també de l'orde nova Disseny d'índexs.

Àrea de definició de la taula

Esta àrea vos permet definir l'estructura de la taula.

Nom del camp

Indica el nom del camp de dades. El motor de base de dades pot imposar restriccions sobre la longitud del nom de la taula i sobre l'ús de caràcters especials i espais en el nom de la taula.

Tipus del camp

Indica el tipus de camp. El motor de bases de dades que feu servir determina els tipus de camp que hi ha disponibles.

Descripció

Indica una descripció opcional per a cada camp.

Les capçaleres de fila contenen les següents ordes de menú contextual:

Retalla

Retalla la fila seleccionada al porta-retalls.

Copia

Copia la fila seleccionada al porta-retalls.

Enganxa

Enganxa el contingut del porta-retalls.

Suprimeix

Suprimeix la fila seleccionada.

Insereix files

Insereix una fila buida damunt de la fila actual si la taula no s'ha guardat. En cas que l'hàgeu guardada, la fila buida s'inserirà al final de la taula.

Clau primària

Si l'ordre està activada amb una marca de selecció, el camp de dades es defineix com a clau primària. Podeu activar i desactivar aquesta definició fent clic a l'ordre, que només és visible si la font de dades admet claus primàries.

Propietats del camp

Defineix les propietats per al camp seleccionat actualment.

Longitud

Indica el nombre màxim de caràcters permesos per a l'entrada del camp de dades corresponent, inclosos els espais i els caràcters especials.

Xifres decimals

Indica el nombre de decimals per a un camp numèric o un camp decimal.

Valor per defecte

Indica el valor per defecte per als nous registres de dades.

Exemple de format

Displays the format code to assign to the field value that you can select with the ... button.

...

Este botó obri el diàleg Format del camp.

Àrea d'ajuda

Displays a help string or hint defined by the database designer for the given field.

Ens cal la vostra ajuda!