Menús contextuals d'una taula

El menú contextual del contenidor de taules vos ofereix diverses funcions que s'apliquen a totes les taules de la base de dades. Per a editar una taula específica de la base de dades, seleccioneu-la i obriu-ne el menú contextual.

Per accedir a esta orde...

In a database file window, click the Tables icon.


Icona de nota

Segons el context, és possible que els menús contextuals no mostren totes les funcions disponibles per a la base de dades actual. Per exemple, l'ordre Relacions, que permet definir relacions entre diverses taules, només està disponible per a les bases de dades relacionals.


Segons el sistema de bases de dades que utilitzeu, trobareu les entrades següents als menús contextuals:

Obri

Utilitzeu l'orde Obri per obrir l'objecte seleccionat en una tasca nova.

Si una taula és oberta, disposareu de diverses funcions per editar-ne les dades.

Relacions

Esta orde obri la finestra Disseny de la relació, que vos permet definir relacions entre diverses taules de la base de dades.

Crea un enllaç

Es pot activar esta orde si hi ha un objecte seleccionat. Es crearà un enllaç directament anomenat "Enllaç a xxx" (on xxx representa el nom de l'objecte) en el mateix directori que el de l'objecte seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!