Formularis

Podeu utilitzar els formularis per introduir continguts a la base de dades o per editar-ne els continguts existents fàcilment.

Auxiliar de formularis

Controls de formulari

La barra d'eines Controls de formulari vos ofereix les eines necessàries per a crear un formulari en un text, una taula, un dibuix o una presentació.

Formulari en mode de disseny

En el mode de disseny podeu dissenyar un formulari i definir-ne les propietats i els controls que conté.

Busca un registre

Cerca taules de la base de dades i formularis. Als formularis o taules de la base de dades, podeu cercar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Ordenar i filtrar dades

Trobareu les funcions d'ordenació i filtratge a la barra d'eines quan obriu un formulari en mode d'usuari.

Ens cal la vostra ajuda!