Selecciona la taula

Indica la taula de la llibreta d'adreces del Seamonkey / Netscape d'origen que s'utilitzarĂ  al LibreOffice com a llibreta d'adreces.

Per accedir a esta orde...

Address Data Source Wizards - Table selection


Es registraran al LibreOffice dins d'esta font de dades totes les taules del primer perfil d'usuari. Cal que indiqueu quina taula s'utilitzarĂ  a les plantilles del LibreOffice.

Quadre de llista

Indica quina taula servirĂ  de llibreta d'adreces per a les plantilles del LibreOffice.

Icona de consell

Podeu modificar les plantilles i els documents més avant des del menú Edita ▸ Intercanvia les bases de dades.


Please support us!