Auxiliar d'elements de grup: Valors dels camps

Assigna un valor de referència a cada camp d'opció.

Seleccioneu el camp de la llista de camps d'opci√≥ i introdu√Įu el valor de refer√®ncia corresponent.

Per accedir a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Quin valor voleu assignar a cada opció?

Seleccioneu un nombre o un text com a valor de referència per al camp d'opció seleccionat.

Camps d'opció

Seleccioneu el camp d'opció al qual voleu assignar el valor de referència.

Please support us!