Auxiliar d'elements de grup: Dades

Indica quins camps d'opciĆ³ es troben dins el quadre de grup.

Per accedir a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 1.


Quins noms voleu assignar als camps d'opciĆ³?

Indica l'etiqueta respectiva per a cada camp d'opciĆ³. Veureu l'etiqueta del camp d'opciĆ³ en el formulari. Esta entrada correspon a la propietat Etiqueta del camp d'opciĆ³.

Accepta

>>

Confirma l'etiqueta actual i la copia a la llista de Camps d'opciĆ³.


IntroduĆÆu l'etiqueta per a cada camp d'opciĆ³ del grup que voleu crear i copieu-la a la llista fent clic al botĆ³ de fletxa. Repetiu este procediment fins que tots els camps d'opciĆ³ estiguen definits.

Camps d'opciĆ³

Mostra tots els camps d'opciĆ³ que s'han d'incloure en el quadre de grup.

Suprimeix

<<

Suprimeix els camps d'opciĆ³ seleccionats de la llista.


Please support us!