Exportació HTML - Pàgina 6

Defineix els colors per a la publicació.

La formatació del text s'obté del dibuix o de la presentació. Esta pàgina no apareix si desactiveu la casella Crea una pàgina de títol o si seleccioneu l'exportació automàtica o WebCast.

Per accedir a esta orde...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 6 of the wizard.


Seleccioneu l'esquema de color

Determina l'esquema de color, i els colors del text i del fons.

Aplica l'esquema de color des del document

Determina els colors a partir dels estils utilitzats en el document actual.

Utilitza els colors del navegador

Utilitza els colors per defecte del navegador web de l'espectador.

Utilitza un esquema de color personalitzat

Permet definir els colors d'alguns objectes de la presentació.

Text

Obri el diàleg Color, des del qual podeu seleccionar el color del text de la presentació.

Enllaç

Obri el diàleg Color, on podeu seleccionar el color dels enllaços de la presentació.

Enllaç actiu

Obri el diàleg Color, des del qual podeu seleccionar el color dels enllaços actius de la presentació.

Enllaç visitat

Obri el diàleg Color, des del qual podeu seleccionar el color dels enllaços visitats de la presentació.

Fons

Onre el diàleg Color, des del qual podeu seleccionar el color de fons de la presentació.

Ens cal la vostra ajuda!