Exportació HTML - Pàgina 3

Indica el tipus de gràfics i la resolució de la pantalla de destinació.

Per accedir a esta orde...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard.


Guarda les imatges com a

Determina el format d'imatge. També podeu definir el valor de compressió per a l'exportació.

PNG - Format de gràfics de xarxa portables

Els fitxers s'exporten a PNG. Els fitxers PNG es comprimeixen sense pèrdua de dades, i poden contindre més de 256 colors.

GIF - Format d'intercanvi de gràfics

Els fitxers s'exporten a GIF. Els fitxers GIF es comprimeixen sense pèrdua de dades, i tenen un màxim de 256 colors.

JPG - Format de fitxer comprimit

Els fitxers s'exporten a JPEG. Els fitxers JPEG es comprimeixen, amb un grau de compressió modificable, i poden contindre més de 256 colors.

Qualitat

Indica el factor de compressió dels gràfics JPEG. Un valor del 100% ofereix la millor qualitat per a un marge de dades gran. Un factor del 25% indica fitxers petits amb qualitat d'imatge inferior.

Resolució del monitor

Defineix la resolució de la pantalla de destinació. Segons la resolució que trieu, pot ser que la imatge es mostre en una mida reduïda. Podeu indicar una reducció de fins el 80% respecte de la mida original.

Resolució baixa (640x480 píxels)

Seleccioneu la resolució més baixa per mantindre una mida de fitxer petita, fins i tot amb presentacions amb moltes diapositives.

Resolució mitjana (800x600 píxels)

Seleccioneu la resolució mitjana per obtindre una presentació de mida mitjana.

Resolució alta (1024x768 píxels)

Seleccioneu una resolució alta perquè les diapositives es mostren amb alta qualitat.

Exporta

Exporta els sons quan la diapositiva avanci

Indica que s'exportaran els fitxers de so definits com a efectes per a les transicions entre diapositives.

Ens cal la vostra ajuda!