Auxiliar d'informes

Activa l'auxiliar per a crear informes.

Per accedir a esta orde...

Feu clic a Crea un informe utilitzant l'auxiliar en la finestra d'un fitxer de base de dades.


Creació, ús i edició d'informes de bases de dades

Seleccioneu les propietats de l'informe.

Auxiliar d'informes - Selecció de camps

Indica la taula o consulta per a la qual esteu creant l'informe i quins camps voleu incloure-hi.

Auxiliar d'informes - Identificació dels camps

Determina com voleu etiquetar els camps.

Auxiliar d'informes - Agrupacions

Podeu agrupar registres en un informe segons els valors d'un o més camps. Seleccioneu els camps pels quals s'agruparà l'informe resultant. Podeu agrupar fins a quatre camps en un informe. En agrupar més d'un camp, el LibreOffice imbrica els grups segons el seu nivell de grup.

Auxiliar d'informes - Opcions d'ordenació

Seleccioneu els camps segons els quals s'ordenarà l'informe. Els camps es poden ordenar per un màxim de quatre nivells, cadascun de manera ascendent o descendent. Els camps agrupats només es poden ordenar dins de cada grup.

Auxiliar d'informes - Trieu un format

Trieu el format entre diferents plantilles i estils, i trieu l'orientació de pàgina horitzontal o vertical.

Auxiliar d'informes - Crea un informe

Podeu crear l'informe com a informe estàtic o dinàmic. En obrir un informe dinàmic, mostrarà les dades actuals. En obrir un informe estàtic, sempre mostrarà les mateixes dades, les del moment en què es va crear l'informe estàtic.

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense guardar els canvis fets.

Arrere

Mostra les seleccions del diàleg fetes en el punt anterior. Els paràmetres actuals es mantenen igual. Aquest botó només es pot activar a partir de la pàgina dos.

Següent

Feu clic al botó Següent; l'auxiliar utilitzarà els paràmetres del diàleg actual i passarà al pas següent. Si esteu a l'últim pas, el botó esdevé Crea.

Ens cal la vostra ajuda!