Auxiliar de formularis - Aplica els estils

Indica l'estil del formulari.

Per accedir a esta orde...

Feu clic a Crea un formulari utilitzant l'auxiliar en la finestra d'un fitxer de base de dades.


Aplica els estils

Indica l'estil de pàgina per al formulari.

Vora del camp

Specifies the field border style.

Sense vores

Indica que els camps no tenen vores.

Vista en 3D

Indica que les vores dels camps han de tindre un aspecte 3D.

Pla

Indica que les vores dels camps han de ser planes.

Auxiliar de formularis - Especifiqueu el nom

Please support us!