Auxiliar de formularis - Organitzeu els controls

En esta pàgina de l'auxiliar, podeu seleccionar la disposició del formulari que es crearà.

Per accedir a esta orde...

Feu clic a Crea un formulari utilitzant l'auxiliar en la finestra d'un fitxer de base de dades.


Emplaçament de l'etiqueta

Alinea a l'esquerra

Les etiquetes s'alineen a l'esquerra.

Alinea a la dreta

Les etiquetes s'alineen a la dreta.

Disposició del formulari principal

Columnar - Etiquetes a l'esquerra

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes a l'esquerra dels camps.

Columnar - Etiquetes a dalt

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes sobre els camps.

Com a full de dades

Alinea els camps de la base de dades de manera tabular.

En blocs - Etiquetes damunt

Situa les etiquetes sobre les dades corresponents.

Disposició del subformulari

Columnar - Etiquetes a l'esquerra

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes a l'esquerra dels camps.

Columnar - Etiquetes a dalt

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes damunt dels camps.

Com a full de dades

Alinea els camps de la base de dades de manera tabular.

En blocs - Etiquetes damunt

Situa les etiquetes sobre les dades corresponents.

Auxiliar de formularis - Especifiqueu l'entrada de dades

Ens cal la vostra ajuda!