Auxiliar de formularis - Organitzeu els controls

En esta pĆ gina de l'auxiliar, podeu seleccionar la disposiciĆ³ del formulari que es crearĆ .

Per accedir a esta orde...

Feu clic a Crea un formulari utilitzant l'auxiliar en la finestra d'un fitxer de base de dades.


EmplaƧament de l'etiqueta

Alinea a l'esquerra

The labels are left-aligned.

Alinea a la dreta

The labels are right-aligned.

DisposiciĆ³ del formulari principal

Columnar - Etiquetes a l'esquerra

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Columnar - Etiquetes a dalt

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Com a full de dades

Aligns the database fields in a tabular form.

En blocs - Etiquetes damunt

Arranges the labels above the corresponding data.

DisposiciĆ³ del subformulari

Columnar - Etiquetes a l'esquerra

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes a l'esquerra dels camps.

Columnar - Etiquetes a dalt

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes damunt dels camps.

Com a full de dades

Alinea els camps de la base de dades de manera tabular.

En blocs - Etiquetes damunt

Situa les etiquetes sobre les dades corresponents.

Auxiliar de formularis - Especifiqueu l'entrada de dades

Please support us!