Auxiliar d'agendes - Encapçalaments a incloure

Indica els encapçalaments que voleu incloure a l'agenda.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Agenda ▸ Encapçalaments per incloure.


Tipus de reunió

Indica si s'ha d'imprimir una línia amb el tipus de reunió.

Per favor, llegiu

Indica si s'ha d'imprimir una línia amb "Per favor, llegiu".

Per favor, porteu

Indica si s'ha d'imprimir una línia amb "Per favor, porteu".

Notes

Indica si s'ha d'imprimir una línia de notes.

Aneu a Auxiliar d'agendes - Noms

Ens cal la vostra ajuda!