Auxiliar d'agendes - Informació general

Indica la data, l'hora, el títol i el lloc de la reunió.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


Data

Specifies the date of the meeting.

Hora

Specifies the time of the meeting.

Títol

Indica el títol de la reunió.

Ubicació

Specifies the location of the meeting.

Aneu a Auxiliar d'agendes - Encapçalaments a incloure

Please support us!