Auxiliar d'agendes - Informació general

Indica la data, l'hora, el títol i el lloc de la reunió.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Agenda ▸ Informació general.


Data

Indica la data de la reunió.

Hora

Indica l'hora de la reunió.

Títol

Indica el títol de la reunió.

Ubicació

Indica el lloc de la reunió.

Aneu a Auxiliar d'agendes - Encapçalaments a incloure

Ens cal la vostra ajuda!