Auxiliar d'agendes - Disseny de la pàgina

Indica un disseny de la pàgina per a l'agenda.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Agenda ▸ Disseny de la pàgina.


Disseny de la pàgina

Seleccioneu el disseny de la pàgina de la llista.

Inclou un formulari per gravar actes

Imprimeix una pàgina en la qual es pot anotar l'acta durant la reunió.

Aneu a Auxiliar d'agendes - Informació general

Ens cal la vostra ajuda!