Auxiliar d'agendes

Inicia l'auxiliar que vos ajudarà a crear una plantilla d'agenda. Podeu utilitzar una agenda per especificar els temes de discussió de conferències i reunions.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Agenda.


El LibreOffice incorpora una plantilla d'exemple per a agendes, que podeu personalitzar segons les vostres necessitats. L'auxiliar ofereix nombroses opcions de format i de disseny. La previsualització vos mostrarà com apareixerà l'agenda finalitzada segons la configuració que trieu.

Dins l'auxiliar, podeu modificar les dades i les opcions en qualsevol moment. També podeu saltar-vos una pàgina sencera o fins i tot totes les pàgines de l'auxiliar, cas en què s'aplicarà la configuració actual (o la per defecte).

Auxiliar d'agendes - Disseny de la pàgina

Indica un disseny de la pàgina per a l'agenda.

Auxiliar d'agendes - Informació general

Indica la data, l'hora, el títol i el lloc de la reunió.

Auxiliar d'agendes - Encapçalaments a incloure

Indica els encapçalaments que voleu incloure a l'agenda.

Auxiliar d'agendes - Noms

Indica els noms que s'imprimiran a l'agenda.

Auxiliar d'agendes - Elements de l'agenda

Indica els temes que s'imprimiran en la plantilla d'agenda.

Auxiliar d'agendes - Nom i ubicació

Trieu el títol i la ubicació per a la plantilla d'agenda.

Arrere

Torna a les seleccions que s'han fet a la pàgina anterior. La configuració actual roman efectiva. Este botó només esdevé actiu després de la primera pàgina.

Següent

L'auxiliar guarda la configuració actual i avança a la pàgina següent. En arribar a la darrera pàgina, este botó esdevé inactiu.

Finalitza

Segons les opcions que trieu, l'auxiliar crearà una plantilla de document nova i la desarà al disc dur. Apareixerà a l'àrea de treball un document nou basat en la plantilla, amb el nom de fitxer "Sense títol X" (X és un número automàtic).

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense guardar els canvis fets.

Icona de nota

El LibreOffice guarda la configuració actual de l'auxiliar segons la plantilla de document que s'haja seleccionat. Esta és la configuració que es farà servir per defecte la propera vegada que activeu l'auxiliar.


Ens cal la vostra ajuda!