Auxiliar de faxos - Elements a incloure

Indica els elements del fax que s'han d'imprimir.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ‚Ėł Auxiliars ‚Ėł Fax ‚Ėł Elements a incloure.


Logotip

Inclou el logotip de l'empresa.

Data

Inclou un camp de data.

Tipus de missatge

Inclou una línia amb el tipus de comunicació. Seleccioneu la línia de la llista.

Línia del tema

Inclou una línia del tema.

Salutació

Inclou una salutació. Seleccioneu la salutació de la llista.

Tancament complementari

Inclou un tancament complementari. Seleccioneu el tancament de la llista.

Peu de pàgina

Inclou un peu de pàgina.

Aneu a Auxiliar de faxos - Remitent i destinatari

Ens cal la vostra ajuda!