Auxiliar de cartes - Elements impresos

Defineix els elements que s'inclouran en la plantilla de carta.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer â–¸ Auxiliars â–¸ Carta â–¸ Elements impresos.


Logotip

Inclou un logotip a la plantilla de carta.

Adreça de retorn en la finestra del sobre

Inclou una adreça de remitent en format reduït a la plantilla de carta.

Signes de la carta

Inclou una línia amb referències a una carta de negocis a la plantilla de carta.

LĂ­nia del tema

Inclou una lĂ­nia d'assumpte a la plantilla de carta.

SalutaciĂł

Inclou una salutaciĂł a la plantilla de carta. Seleccioneu la salutaciĂł de la llista.

Marques de plec

Inclou marques de plec a la plantilla de carta.

Tancament complementari

Inclou un tancament complementari a la plantilla de carta. Seleccioneu el text de la llista.

Peu de pĂ gina

Inclou un peu de pĂ gina a la plantilla de carta.

Aneu a Auxiliar de cartes - Destinatari i remitent

Ens cal la vostra ajuda!