Auxiliar de cartes - Format de la capçalera

Permet indicar els elements que ja estan impresos en el paper amb capçalera. Aquests elements no s'imprimiran; la impressora deixarà en blanc l'espai que ocupen.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Carta ▸ Format de la capçalera.


Indiqueu els elements que ja apareixen en el paper amb capçalera

Logotip

Indica que ja hi ha un logotip imprés en el paper amb capçalera. El LibreOffice no imprimirà cap logotip.

Alçària

Defineix l'alçària de l'objecte.

Amplària

Defineix l'amplària de l'objecte.

Espai al marge esquerre

Defineix la distància entre l'objecte i el marge esquerre de la pàgina.

Espai al marge superior

Defineix la distància entre l'objecte i el marge superior de la pàgina.

Adreça pròpia

Indica que ja hi ha una adreça impresa en el paper amb capçalera. El LibreOffice no imprimirà cap adreça.

Adreça de retorn en la finestra del sobre

Indica que la vostra adreça ja està impresa en format reduït sobre l'àrea que ocupa l'adreça del destinatari. El LibreOffice no imprimirà cap adreça en format reduït.

Peu de pàgina

Indica que ja hi ha un peu de pàgina imprés en el paper amb capçalera. El LibreOffice no imprimirà cap peu de pàgina.

Alçària

Introduïu l'alçària del peu de pàgina ja imprés en el paper amb capçalera. El LibreOffice no imprimirà res en aquest espai.

Aneu a Auxiliar de cartes - Elements impresos

Ens cal la vostra ajuda!