Auxiliars

Vos guia a través de la creació de cartes personals i professionals, faxos, agendes, etc.

Per accedir a esta orde...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars.


Carta

Inicia l'auxiliar per crear una plantilla de carta.

Fax

Obri l'auxiliar de faxos. L'auxiliar pot ajudar-vos a crear plantilles de document per a documents de fax. Després podeu imprimir els documents de fax en una impressora o en un fax, si teniu disponible programari controlador de fax.

Agenda

Inicia l'auxiliar que vos ajudarà a crear una plantilla d'agenda.

Convertidor de documents

Copia i converteix documents al format OpenDocument XML usat pel LibreOffice.

Convertidor d'euros

Converteix a euros les quantitats monetàries trobades als documents del LibreOffice Calc, i a camps i taules de documents del LibreOffice Writer.

Font de dades de les adreces

Este auxiliar registra una llibreta d'adreces existent com a font de dades del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!