S'ha activat la correcció automàtica

1r i similars han estat substituïts per 1r i equivalents

La correcció automàtica ha corregit el text de manera que els sufixos dels nombres ordinals s'han canviat per superíndexs.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!