S'ha activat la correcció automàtica

1r i similars han estat substituïts per 1r i equivalents

La correcció automàtica ha corregit el text de manera que els sufixos dels nombres ordinals s'han canviat per superíndexs.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Opcions.


Ens cal la vostra ajuda!