S'ha activat la correcció automàtica

S'han substituït les cometes dobles (")

La funció de correcció automàtica ha corregit el text de manera que les cometes dobles s'han substituït per cometes tipogràfiques.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Opcions de llengua.


Ens cal la vostra ajuda!