S'ha activat la correcció automàtica

Comença cada frase amb majúscula

S'ha corregit el text amb la correcció automàtica de manera que la paraula actual comence amb majúscula. La correcció automàtica canvia les paraules a l'inici de paràgraf i les paraules a final de frase (punt, signe d'exclamació, signe d'interrogació).

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Ens cal la vostra ajuda!