S'ha activat la correcció automàtica

Comença cada frase amb majúscula

S'ha corregit el text amb la correcció automàtica de manera que la paraula actual comence amb majúscula. La correcció automàtica canvia les paraules a l'inici de paràgraf i les paraules a final de frase (punt, signe d'exclamació, signe d'interrogació).

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Opcions.


Ens cal la vostra ajuda!