S'ha activat la correcció automàtica

S'han corregit DUes MAjúscules INicials

La funció de correcció automàtica ha corregit les errades tipogràfiques de l'estil "PAraula" i les ha substituït per "Paraula".

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Ens cal la vostra ajuda!