Gestió de les adreces d'interés

Icona

Utilitzeu la icona Afig a les adreces d'interés per establir una adreça d'interés per a la pàgina que s'estiga mostrant a l'Ajuda.

Podeu trobar les adreces d'interés a la pestanya Adreces d'interés.

Les ordes següents es troben al menú contextual d'una adreça d'interés:

Ens cal la vostra ajuda!