Clona el format

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en esta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o bé feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formatació.

Per accedir a esta orde...

Feu clic a la icona Clona el format Icona a la barra d'eines Estàndard.


Icona

Clona el format

Ens cal la vostra ajuda!