Escapça

Permet escapçat la visualització d'una imatge inserida. Només s'escapça la visualització; no es modifica la imatge inserida. S'ha de seleccionar una imatge per habilitar l'escapçament.

A l'Impress i al Draw no es mostra cap diàleg si feu clic a la icona, però veieu vuit anses d'escapçament. Obriu el menú contextual d'una imatge seleccionada i trieu Escapça la imatge, si voleu utilitzar el diàleg per escapçar-la.

Arrossegueu una de les vuit anses d'escapçament per escapçar la imatge.

icona

Escapça

Escapça

Utilitzeu esta àrea per tallar o escalar el gràfic seleccionat, o per afegir-hi espai al voltant.

Conserva l'escala

Conserva l'escala original del gràfic quan l'escapceu, de manera que només canvia la mida del gràfic.

Conserva la mida

Conserva la mida original del gràfic quan l'escapceu, de manera que només en canvia l'escala. Per reduir l'escala del gràfic, seleccioneu esta opció i introduïu valors negatius als quadres d'escapçament. Per augmentar-ne l'escala, introduïu valors positius en estos quadres.

Esquerra

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó esquerre de l'objecte gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc a l'esquerra de l'objecte. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala horitzontal del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala horitzontal del gràfic.

Dreta

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó dret de l'objecte gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc a la dreta de l'objecte. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala horitzontal del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala horitzontal del gràfic.

Superior

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó superior del gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc damunt del gràfic. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala vertical del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala vertical del gràfic.

Inferior

Si l'opció Conserva l'escala està seleccionada, introduïu un valor positiu per retallar el cantó inferior del gràfic o bé introduïu un valor negatiu per afegir espai en blanc a sota de l'objecte. Si l'opció Conserva la mida està seleccionada, introduïu un valor positiu per augmentar l'escala vertical del gràfic o bé un valor negatiu per reduir l'escala vertical del gràfic.

Escala

Canvia l'escala del gràfic seleccionat.

Amplària

Introduïu l'amplària, com a percentatge, del gràfic seleccionat.

Alçària

Introduïu l'alçària del gràfic seleccionat com a percentatge.

Mida de la imatge

Canvia la mida del gràfic seleccionat.

Amplària

Introduïu una amplària per al gràfic seleccionat.

Alçària

Introduïu una alçària per al gràfic seleccionat.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Mida original

Restaura la mida original del gràfic seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!