Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Ens cal la vostra ajuda!