Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Feu clic en aquest camp per a obrir el diàleg Escala, on podeu canviar el factor d'escala actual.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Ens cal la vostra ajuda!