Busca un registre

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Per accedir a esta orde...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Busca un registre


Quan es fan cerques a una taula, es cerquen els camps de dades de la taula actual. Quan es fan cerques a un formulari, es cerquen els camps de dades de la taula enllaçada amb el formulari.

Icona de consell

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


La funció de busca també està disponible per als controls de taula. Quan crideu la funció de busca d'un control de taula, podeu buscar cada columna del control de taula que es correspon a les columnes de la taula de la base de dades enllaçada.

Busca

Indica el tipus de busca.

Text:

Introdu√Įu el terme de busca al quadre o seleccioneu-lo de la llista. El text que apareix sota el cursor ja est√† copiat al quadre combinat Text. Tingueu en compte que mentre feu una busca a un formulari, no es poden processar els tabuladors ni els salts de l√≠nia.

Els vostres termes de busca es guardaran sempre que la taula o el document de la fórmula estiguen oberts. Si esteu fent més d'una busca i voleu repetir el terme de busca, podeu seleccionar-ne un que ja hàgeu utilitzat anteriorment del quadre combinat.

El contingut del camp és NUL

Indica que es trobaran els camps que no continguen dades.

El contingut del camp no és NUL

Indica que es trobaran els camps que continguen dades.

Àrea de busca

Indica els camps de la busca.

Formulari

Indica la forma lògica amb la qual voleu que es faça la busca.

Icona de nota

El quadre combinat Formulari només es veu si el document actual és un formulari amb més d'una forma lògica. No apareix en una busca a taules o consultes.


Els documents amb formularis poden contindre m√ļltiples formularis l√≤gics. Estos s√≥n components individuals d'un formulari que estan enlla√ßats a una taula.

El quadre combinat Formulari conté els noms de tots els formularis lògics per als quals hi ha controls.

Tots els camps

Fa una busca per tots els camps. Si esteu executant una busca en una taula, es far√† una busca a tots els camps de la taula. Si esteu executant una busca en un formulari, es far√† una busca a tots els camps del formulari l√≤gic (introdu√Įt a Formulari). Si esteu executant una busca en un camp de control d'una taula, es far√† una busca a totes les columnes que estan enlla√ßades a un camp d'una taula d'una base de dades v√†lida.

Tingueu en compte que els camps del formulari lògic actual no han de ser idèntics als camps del document del formulari. Si el document del formulari conté camps que apunten a diverses fonts de dades (és a dir, diversos formularis lògics), l'opció Tots els camps només cercarà els camps enllaçats a les fonts de dades al document del formulari.

Camp √ļnic

Busca en un camp de dades determinat.

Paràmetres

Defineix els paràmetres per controlar la busca.

Posició

Indica la relaci√≥ del terme de busca i els continguts del camp. Hi ha disponibles les opcions seg√ľents:

a qualsevol part del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de busca en qualsevol lloc del camp.

a l'inici del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de busca al principi del camp.

al final del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de busca al final del camp.

a tot el camp

Retorna tots els camps que contenen el patró com a correspondència exacta dels continguts del camp.


Icona de nota

Si la casella de selecció Expressió comodí està activada, esta funció no està disponible.


Aplica el format del camp

Indica que tots els formats de camp es tenen en compte a l'hora de fer cerques al document actual. Tots els formats de camp s√≥n formats visibles que es creen a partir de les possibilitats seg√ľents:

  1. en el mode de disseny de taula per a les propietats de camp,

  2. a la visualització de la font de dades a l'hora de formatar columnes,

  3. als formularis de les propietats de controls.

Si es marca el quadre Aplica el format del camp, es busca a la visualització de la font de dades de la taula o el formulari utilitzant la formatació definida ací. Si la casella no es marca, es busca a la base de dades utilitzant la formatació guardada a la base de dades.

Exemple:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Aplica el format del camp

Patró de busca

activat

Es retorna"Feb", però no "2".

desactivat

Es retorna "2", però no "Feb".


Es recomana que sempre feu cerques utilitzant la formatació de camp.

Els exemples seg√ľents mostren q√ľestions possibles quan feu cerques sense la formataci√≥ de camp. Estes q√ľestions depenen de la base de dades utilitzada i nom√©s tenen lloc en determinades formatacions internes per defecte:

Resultats de la busca

Motiu

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

La base de dades emmagatzema internament un valor de data utilitzant un camp combinat de data/hora.

"45,79" no retorna "45,79" tot i que l'opció camp complet està seleccionada a Posició.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


En este cas, la formatació per defecte és la formatació que fa referència a les dades emmagatzemades internament. No sempre és visible per a l'usuari, especialment si s'utilitza per simular tipus de dades (per exemple, camps d'hora a les bases de dades dBASE). Això depèn de la base de dades utilitzada i el tipus de dades individuals. La busca amb formatació dels camps és adequada si només voleu trobar el que es mostra actualment. Això inclou camps del tipus Data, Hora, Data/Hora i Nombre/Doble.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Si esteu cercant els valors de les caselles de selecció i Aplica el format del camp està activat, obtindreu un "1" per a les caselles de selecció activades, un "0" per a les caselles de selecció desactivades i una cadena buida per a les caselles de selecció no definides (tres estats). Si la busca s'ha dut a terme amb l'opció Aplica el format del camp desactivada, veureu els valors per defecte que depenen de la llengua "CERT" o "FALS".

Si utilitzeu Aplica el format del camp quan feu cerques als quadres de llista, trobareu el text que es mostra als quadres de llista. Si no utilitzeu Aplica el format del camp, trobareu els continguts que corresponen al format de camp estàndard.

Distingeix les maj√ļscules de les min√ļscules

Indica que es tenen en compte les maj√ļscules i les min√ļscules durant la busca.

Busca cap arrere

Indica que el proc√©s de busca es far√† en direcci√≥ inversa, des de l'√ļltim registre fins al primer.

De dalt a baix

Torna a iniciar la busca. Una busca cap avant es torna a iniciar al primer registre. Una busca cap arrere es torna a iniciar a l'√ļltim registre.

Expressió comodí

You can use the following wildcards:

Comodins

Significat

Exemple

?

per a exactament un caràcter arbitrari

"?loppy" retorna "Floppy"

"M?ller" retorna, per exemple, Miller i Moller

*

per a 0 o més caràcters arbitraris

"*-*" retorna "Unitat ZIP" i "CD-ROM"

"M*er" retorna totes les entrades que comencen amb una "M" i acaben amb "er" (per exemple, Moliner, Muntaner, Massaguer)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Expressió regular

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Fer cerques amb expressions regulars ofereix m√©s opcions que fer cerques amb expressions comod√≠. Si feu cerques amb expressions regulars, els car√†cters seg√ľents es corresponen amb els que s'utilitzen en fer cerques amb comodins:

Busca amb una expressió comodí

Busca amb expressions regulars

?

.

*

.*


Busca per similitud

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Coincideix amb l'ampl√†ria del car√†cter (nom√©s si s'han habilitat les lleng√ľes asi√†tiques)

Distingeix les formes de caràcters de mitja amplària i d'amplària completa.

Semblan√ßa fon√®tica (japon√©s) (nom√©s si s'han habilitat les lleng√ľes asi√†tiques)

Permet indicar les opcions de busca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonés. Activeu esta casella de selecció i feu clic al botó ... per indicar les opcions de busca.

Defineix les opcions de busca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonés.

Tracta com a iguals

Especifica les opcions que s'han de considerar iguals en una busca.

Ignora

Especifica els caràcters que s'han d'ignorar.

Estat

La línia Estat mostra els registres que retorna la busca. Si la busca arriba al final (o al principi) d'una taula, la busca continua automàticament a l'altre extrem.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Si la busca s'acaba satisfactòriament, es realça el camp corresponent de la taula. Podeu continuar la busca fent clic novament al botó Busca. Podeu cancel·lar un procés de busca si feu clic al botó Cancel·la.

Tanca

Tanca el di√†leg. Es guardaran els par√†metres de l'√ļltima busca fins que eixiu del LibreOffice.

Si hi ha obertes diverses taules o formularis, podeu definir altres opcions de busca per a cada document. Quan tanqueu els documents, nom√©s es guarden les opcions de busca del document que heu tancat per √ļltima vegada.

Please support us!