Ordenació

Indica el criteri d'ordenació per a la visualització de les dades.

Per accedir a esta orde...

Ordena la icona a la barra Dades de taula i a la barra Disseny de formulari.

Sort Order Icon

Ordena


Mentre les funcions Ordena en ordre ascendent i Ordena en ordre descendent ordenen només per un criteri, podeu combinar diversos criteris amb el diàleg Ordena .

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Ordenació

Utilitzeu esta àrea per introduir els criteris d'ordenació. Si introduïu criteris addicionals a i llavors, les dades que corresponguin al contingut del criteri d'ordenació més alt s'ordenen segons el criteri següent.

Si ordeneu el nom del camp «Nom» en ordre ascendent i el nom del camp «Cognoms» en ordre descendent, tots els registres s'ordenaran en ordre ascendent pel nom, i després, dins dels noms, en ordre descendent pels cognoms.

Nom del camp

Indica el nom del camp de dades el contingut del qual determinarà l'ordenació.

Ordenació

Indica l'orde (ascendent o descendent).

i llavors

Indica els criteris d'ordenació subordinats addicionals dels altres camps.

Ens cal la vostra ajuda!