Ordenació

Indica el criteri d'ordenació per a la visualització de les dades.

Per accedir a esta orde...

Sort Order icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Sort Order Icon

Ordena


While the functions Sort in Ascending Order and Sort in Descending Order sort by one criterion only, you can combine several criteria in the Sort Order dialog.

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Ordenació

Utilitzeu esta àrea per introduir els criteris d'ordenació. Si introduïu criteris addicionals a i llavors, les dades que corresponguin al contingut del criteri d'ordenació més alt s'ordenen segons el criteri següent.

If you sort the field name "First name" in ascending order and the field name "Last name" in descending order, all records will be sorted in ascending order by first name, and then within the first names, in descending order by last name.

Nom del camp

Indica el nom del camp de dades el contingut del qual determinarà l'ordenació.

Ordenació

Indica l'orde (ascendent o descendent).

i llavors

Indica els criteris d'ordenació subordinats addicionals dels altres camps.

Please support us!