Text

Si seleccioneu l'opci贸 Text al di脿leg Insereix les columnes de la base de dades, el contingut de les dades seleccionades al navegador de la font de dades s'inserir脿 al document com a text. Al di脿leg podeu decidir quins camps o columnes de la base de dades es transfereixen, i com es formata el text.

Si se seleccionen diversos registres quan trieu la funci贸 Dades a text, els camps de combinaci贸 de correu s'inseriran segons el nombre de registres.

Text

A l'脿rea Text, utilitzeu el bot贸 de fletxa per seleccionar les columnes de la taula de la base de dades en les quals voleu inserir continguts de camp.

Columnes de la base de dades

Llista totes les columnes de la taula de la base de dades, que es poden acceptar al quadre de llista de selecci贸 per inserir-les al document. Seleccioneu les columnes de la base de dades que voleu inserir al document.

>

Mou els camps que heu seleccionat al quadre de llista Columnes de la base de dades al camp de selecci贸. Podeu fer doble clic a l'entrada per a seleccionar-la.

Selecciona

Llista les columnes de la base de dades que heu seleccionat que voleu inserir al document. Ac铆 tamb茅 podeu introduir text. Este text tamb茅 s'inserir脿 al document. L'orde de les entrades al camp de selecci贸 correspon a l'orde de les dades al document.

Format

Indica el format per inserir els camps de la base de dades al document.

De la base de dades

Accepta els formats de la base de dades.

Selecciona

Indica un format de la llista si la informaci贸 del format de certs camps de dades no s'accepta. Els formats que ac铆 es donen nom茅s estan disponibles per a certs camps de la base de dades, com ara camps num猫rics o booleans. Si seleccioneu un camp de la base de dades en format text, no podreu seleccionar cap format de la llista de selecci贸, ja que es mantindr脿 autom脿ticament el format de text.

Si el format que voleu no est脿 llistat, seleccioneu "Altres formats..." i definiu el format que voleu al di脿leg Format num猫ric.

El format num猫ric assignat mitjan莽ant la llista de selecci贸 sempre es refereix al camp de dades seleccionat al quadre de llista Columnes de la base de dades.

Estil de par脿graf

Per defecte, els par脿grafs inserits es formaten amb els estils de par脿graf actuals. Este format correspon a l'entrada "cap" del quadre de llista Estil de par脿graf. Ac铆 茅s on podeu seleccionar altres estils de par脿graf perqu猫 s'apliquin al par脿graf que voleu inserir al document. El quadre de llista mostra els estils de par脿graf disponibles al LibreOffice i que es gestionen al Cat脿leg d'estils.

Ens cal la vostra ajuda!