Correu

A la pàgina Correu del diàleg Enllaç podeu editar els enllaços de correu electrònic.

Per accedir a esta orde...

Feu clic a la icona Enllaç de la barra Estàndard i, tot seguit, feu clic a Correu.


Hyperlink Mail Dialog Image

Correu

Destinatari

Assigna l'adreça electrònica indicada a l'enllaç. Si feu clic a l'enllaç nou del document s'obrirà un document amb un missatge nou, adreçat al destinatari indicat al camp Destinatari.

Fonts de dades

Mostra o amaga el navegador de la font de dades. Arrossegueu el camp de dades del destinatari Correu electrònic del navegador de la font de dades al camp de text Destinatari.

Assumpte

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Altres opcions

Marc

Introduïu el nom del marc on voleu que s'òbriga el fitxer enllaçat, o seleccioneu un marc predefinit de la llista. Si deixeu este quadre en blanc, el fitxer enllaçat s'obri a la finestra actual del navegador.

Formulari

Especifica si s'insereix l'enllaç com a text o com a botó.

Esdeveniments

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Text

Indica el text visible o la llegenda de botó de l'enllaç.

Nom

Introduïu un nom per a l'enllaç. El LibreOffice insereix una etiqueta NAME a l'enllaç.

Ens cal la vostra ajuda!