Enllaç

Obri un diàleg que vos permet crear i editar enllaços.

Per accedir a esta orde...

Choose Insert - Hyperlink.

Choose Edit - Hyperlink, when the cursor is placed in a hyperlink.

On Standard bar, click


Icon

Diàleg Enllaç

Seleccioneu el tipus d'enllaç que s'ha d'inserir.

Internet

Utilitzeu la pàgina Internet del diàleg Enllaç per a editar enllaços amb adreces WWW o FTP.

Correu

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Document

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Document nou

Utilitzeu la pestanya Document nou del diàleg Enllaç per a definir un enllaç a un document nou i crear el document nou simultàniament.

Aplica

Aplica les dades al document.

Tanca

Tanca el diàleg sense guardar els canvis.

Ajuda

Obri l'Ajuda.

Reinicialitza

Restableix les entrades del diàleg al seu estat original.

Ens cal la vostra ajuda!