Guarda el registre

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Icona

Guarda

Els canvis fets als continguts d'un registre es guarden automàticament tan bon punt seleccioneu un altre registre. Per guardar els canvis sense seleccionar un altre registre, feu clic a la icona Guarda el registre.

Please support us!