Edita les dades

Activa o desactiva el mode d'edició de la taula de la base de dades actual.

Icona

Edita les dades

Edició de bases de dades en xarxes

Per a fer canvis a una base de dades utilitzada per més d'una persona, heu de tindre els drets d'accés adequats. Quan editeu una base de dades externa, el LibreOffice no fa un emmagatzematge intermedi dels canvis fets, sinó que els canvis s'envien directament a la base de dades.

Ens cal la vostra ajuda!