Obri en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

No podeu activar els controls del formulari o editar els continguts dels registres d'una base de dades en Mode de disseny. Tanmateix, podeu canviar la posició i la mida dels controls, editar altres propietats i afegir o suprimir controls en Mode de disseny.

Per accedir a esta orde...

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Obri en mode de disseny


Després que hàgeu acabat d'editar el formulari, feu clic amb el botó dret a "Formularis" al Navegador de formularis i desseleccioneu Obri en mode de disseny. Guardeu el formulari un cop hàgeu acabat.

note

Si el document del formulari està protegit contra escriptura, s'ignora l'orde Obri en mode de disseny.


Ens cal la vostra ajuda!