Auxiliar del quadre combinat: camp de la base de dades

Amb els camps de combinació, podeu guardar el valor d'un camp en una base de dades o mostrar este valor en un formulari.

Els valors d'usuari introduïts al camp de combinació o seleccionats a la llista es poden guardar a la taula de la base de dades a la qual s'accedeix des del formulari. Tingueu en compte que no es poden guardar els valors en una altra taula. Si els valors no es guarden en una base de dades, només es desaran al formulari. Això és especialment útil en formularis HTML, on els valors introduïts o seleccionats per l'usuari s'han d'assignar a un servidor.

Per accedir a esta orde...

Obri Formulari Controls barra d'eines feu clic Quadre combinat icona i arrossegueu el ratolí per generar camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Auxiliar - Pàgina 3.


Voleu guardar el valor en un camp de la base de dades?

Hi ha dues opcions disponibles a esta qüestió:

Sí, vull guardar-lo en el camp de la base de dades següent

Indica si el valor del camp de combinació introduït o seleccionat per l'usuari s'ha de guardar en un camp d'una base de dades. S'ofereixen diversos camps de taula de la base de dades als quals es pot accedir al formulari actual.

A Control - Propietats el camp seleccionat apareix com una entrada a la pestanya Dades a sota de Camp de dades.

Camp de llista

Indica el camp de dades on s'ha de guardar el valor del camp de combinació.

No, només vull guardar el valor en el formulari

Indica que el valor d'este camp de combinació no s'escriurà a la base de dades i només es guardarà al formulari.

Ens cal la vostra ajuda!